In februari bleek uit berichtgeving op RTV Drenthe dat er ‘geen bezwaren’ waren voor een groter Bluesfestival in Grolloo.

Festivalorganisatie Mojo heeft bijvoorbeeld de wens om op zondag te kunnen programmeren, in plaats van donderdag en ziet graag een uitbreiding van het aantal bezoekers van 14.000 nu naar 25.000 bezoekers, per dag.

De gemeenteraad van Aa en Hunze (waar Grolloo onderdeel van is) heeft in de raad van 11 april besloten om het bestemmingsplan ‘Grolloo – Holland International Blues Festival’ ongewijzigd vast te stellen. Dit bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling ten behoeve van een uitbreiding van het jaarlijks terugkerende festival in Grolloo.

Het plan maakt een toename van maximaal 11.000 bezoekers per dag mogelijk. Daarnaast wordt de zondag, indien nodig, toegevoegd aan de planning. Tot slot wordt het festivalterrein uitgebreid.

Gemeente Belangen: ‘Huidige plek gevoelsmatig te krap. Aan de andere kant van de provinciale weg’ 

Rabbe Vedder, fractievoorzitter van Gemeentebelangen Aa en Hunze, met 9 zetels de grootste fractie in de raad, reageert in een kort gesprek met Grolloo Radio positief op het raadsbesluit. “Dit soort reuring in het dorp komt Grolloo ten goede. De uitbreiding van het bluesfestival versterkt ook het (historisch) belang van Grolloo als bluesdorp (Blues Village).” De politicus zegt het ‘aannemelijk’ te vinden dat de plek van het festival in de toekomst een andere wordt. “De huidige plek is gevoelsmatig voor ons te krap. Een gedachte van ons is dat het festival aan de andere kant van de provinciale weg een plek krijgt.”