Multiple Grammy Award-nominated Bear Family Records and Grolloo Radio cooperate in a weekly radio program, featuring a playlist of country, blues, americana, rock ‘n’ roll music. All music during this Bear Family Records – Grolloo Radio radio program is exclusively from Bear Family Records

. Grolloo Radio – Peter Schavemaker (peter@grollooradio.nl)

The Bear Family radio hour is weekly presented – in English – and curated by Grolloo Radio music journalist and radio host Peter Schavemaker and can be heard weekly on Monday between 10-11pm CET and via the Grollo Radio app. Listen back can be done on this dedicated Bear Family Records page.

The third episode (December 25, 2023) is a non-stop X-mas special of Rock ‘n’ Roll, Blues, Americana, Country Christmas music, all from Bear Family Records releases. You’ll hear Elvis, The Supremes, Brenda Lee, Peggy Lee, Gene Autry, Tennessee Ernie Ford, Marty Robbins, Sonny James, The Davis Sisters, Chuck Berry, Billy Briggs, Ray Salter & The Twin City Playboys, The Prairie Ramblers, Johnny Cash and many more. Merry Christmas from all of us at Grolloo Radio and Bear Family Records

The second episode (December 18, 2023) has a focus on the new Bear Family Records release 120 Years Hollywood Community and a 100 Years Hollywood Sign (2-CD). With 61 recordings from 1928-2011, Hollywood’s story is told with icons like Kirk Douglas, John Wayne, Errol Flynn, Marilyn Monroe, Robert Mitchum, Clint Eastwood, Telly Savalas and many more: Songs about Hollywood, songs by movie stars, and film scores from the silent era to the present. Plus music of Mac Curtis, Charlie McCoy, a Sun Records gospeltrack by Jerry Lee Lewis, Jeannie C. Riley, Red Foley and many more…

The first episode (December 11, 2023) focuses a lot on the new Bear Family Records release of The Memphis Blues Box – Original Recordings 1914–1969 (20-CD Deluxe Box Set), 534 tracks, with a 360-page hardcover book. Plus music of Brenda Lee, Carl Perkins, Janis Martin, James Cotton feat. Pat Hare, The Carter Family (The Bristol Sessions 1927), Townes van Zandt, Jerry Byrne, Chuck Leavell and many more…

———– persbericht – press message ———-

Multiple Grammy Award-genomineerde Bear Family Records en Grolloo Radio starten samenwerking met een wekelijks radioprogramma, met een playlist van country, blues, americana, rock ‘n’ roll muziek. Alle muziek tijdens dit Bear Family Records – Grolloo Radio radioprogramma is exclusief afkomstig van Bear Family Records.

Bear Family Records CEO Detlev Hoegen (rechts op foto) en Peter Schavemaker van Grolloo Radio werden het onlangs eens over de samenwerking in Holste-Oldendorf bij Bremen.

Hoegen:

“Wij van Bear Family Records zijn enthousiast over het idee om nauw samen te werken met Peter Schavemaker en Grolloo Radio. Een regelmatig radioprogramma met uitsluitend muziek van de meer dan 2.000 releases op ons label is een prachtige kans om de muziek waar we van houden naar de vele muziekliefhebbers in Nederland en daarbuiten te brengen. Voor mij persoonlijk is de cirkel rond, want Cuby & The Blizzards van Grolloo met de geweldige Harry Muskee waren de eerste internationale liveband die ik in 1968 op het podium mocht zien.”

Schavemaker:

“De samenwerking met Bear Family Records geeft onze Grolloo Radio luisteraars een unieke kans om exclusieve tracks te beluisteren, die alleen te vinden zijn op de Bear Family CD en Vinyl releases. De muziek wordt aangevuld met de informatie uit de uitgebreide boekjes die de cd’s tot unieke releases maken, die meerdere Grammy Award nominaties ontvingen.”

Het Bear Family radio-uur wordt gepresenteerd en samengesteld door Grolloo Radio muziekjournalist en radiopresentator Peter Schavemaker en is wekelijks te horen op maandag tussen 22:00-23:00 uur en via de Grolloo Radio app. Terugluisteren kan op de speciale Bear Family Records pagina.

Over Bear Family Records

Bear Family Records, gevestigd in Holste bij de stad Bremen, is een van ’s werelds meest gerenommeerde, meermaals bekroonde platenmaatschappijen. In 2025 viert het bedrijf zijn 50e bedrijfsjaar. In die tijd is het label nooit gestopt met het produceren van de ultieme heruitgaven van het beste in muziek. Of het nu gaat om country of blues, rock ‘n’ roll of schlager, of zelfs Duitse new wave en Kraut.

Bear Family legt de lat al hoger sinds 1975. Het begon met de release van “Going Back To Dixie”. Het dubbelalbum verzamelde 36 songs van bluegrassgitarist Bill Clifton opgenomen in 1963.

Achtenveertig jaar later graaft Bear Family nog steeds in de muziek die Amerika heeft helpen definiëren. Bear Family heeft herhaaldelijk bevestigd dat er geen ander label is zoals Bear Family. In 2003 zei de Los Angeles Times in een profiel van de oprichter van het label dat de box sets van Bear Family “de Rolls Royce van de opnames zijn – uitgebreide collecties, geweldige geluidskwaliteit, vaak zeldzaam, adembenemende hoesfoto’s en prachtig geïllustreerde boekjes die de carrière van een artiest in liefdevol detail schetsen. Sommige artiesten zouden meer gevleid zijn om hun eigen Bear Family box set te hebben dan een Grammy.”

In 2011 bracht Bear Family “The Bristol Sessions – The Big Bang Of Country Music” uit, een vijf-disc, 124 tracks tellende boxset die Ralph Peer’s opnamesessies in juli en augustus 1927 in Tennessee verzamelde. Deze opnamesessies worden beschouwd als de sleutel tot de expliciete erkenning van countrymuziek als genre. Het Britse tijdschrift MOJO voorspelde in zijn recensie dat de boxset “zeker een nominatie bij de volgende Grammy Awards zou garanderen”. En inderdaad, hij werd ervoor genomineerd.

Geen wonder dat de New York Times in 1999 schreef over “een klein Duits label dat groot durft te denken.”

Bear Family wordt regelmatig erkend voor zijn nauwgezetheid en kennis. De recensies en Grammy-nominaties worden aangevuld met meerdere onderscheidingen van Amerika’s ‘Association For Recorded Sound Collections’, onder andere voor “het beste onderzoek op het gebied van opgenomen algemene muziek.” De Amerikaanse ‘Country Music Association’ eerde Bear Family voor haar “bijdrage aan het behoud van country muziek.”

De online muziekwinkel van Bear Family Records biedt cd’s en platen (meer dan 40.000 producten) van meer dan 15.000 artiesten.

www.bear-family.com

Over Grolloo Radio

Grolloo Radio bestaat sinds 1 mei 2020 en is mede opgericht onder de bezielende leiding van Johan Derksen, inwoner van Grolloo, de Dutch Blues Capital. Derksen is de afgelopen maanden teruggetreden vanwege zijn dagelijkse tv-werkzaamheden. Momenteel bestaat het team van Grolloo Radio uit Gian Mandas, Wim Filemon en Peter Schavemaker.

Het radiostation richt zich op genres als blues, americana, soul en pop. Een unieke combinatie in radioland, waar radiostations kiezen voor middle of the road muziek en format radio.

Op donderdag- en zaterdagavond wordt het programma So Many Roads uitgezonden, gepresenteerd door Peter Schavemaker. Met zijn liefde voor muziek neemt Peter luisteraars mee op ontdekkingsreis door de wereld van Blues, Country, (Neder)Pop en Americana. De titel van het programma So Many Roads is een verwijzing naar een nummer van de legendarische LP “Groeten uit Grollo” van Cuby + Blizzards uit 1967. So Many Roads is elke donderdag van 22.00 – 23.00 uur te horen op Grolloo Radio. De herhaling is ook op zaterdag van 22.00 – 23.00 uur.

www.grollooradio.nl

ENGLISH VERSION

Exclusively on Grolloo Radio

Multiple Grammy Award-nominated Bear Family Records and Grolloo Radio launch collaboration with a weekly radio program, featuring a playlist of country, blues, americana, rock ‘n’ roll music. All music during this Bear Family Records – Grolloo Radio radio program is exclusively from Bear Family Records.

Bear Family Records CEO Detlev Hoegen and Peter Schavemaker of Grolloo Radio recently agreed on the collaboration in Holste-Oldendorf near the city of Bremen.

Hoegen:
“We at Bear Family Records are excited about the idea of working closely with Peter Schavemaker and Grolloo Radio. A regular radio show exclusively showcasing music from the more than 2,000 releases on our label is a wonderful opportunity to bring the music we love to the many music aficionados in the Netherlands and beyond. For me personally, this has come full circle, as Grolloo-based Cuby & The Blizzards with the great Harry Muskee were the first international live band I had the pleasure of seeing on stage in 1968.”

Schavemaker:
“The cooperation with Bear Family Records gives our Grolloo Radio listeners a unique opportunity to listen to exclusive tracks, which can only be found on the Bear Family CD and Vinyl releases. The music is complemented by the information from the comprehensive booklets that make the CDs unique releases, which received multiple Grammy Award nominations.”

The Bear Family radio hour is presented and curated by Grolloo Radio music journalist and radio host Peter Schavemaker and can be heard weekly on Monday between 22:00-23:00 hours and via the Grollo Radio app. Listen back can be done on the dedicated Bear Family Records page.

About Bear Family Records

Bear Family Records, based in Holste near the city of Bremen, is one of the world’s most renowned, multi-award-winning record companies. In 2025, the company will celebrate its 50th year in business. In that time, the label has never stopped producing the ultimate reissues of the best in music. Whether it’s country or blues, rock ‘n’ roll or schlager, or even German new wave and Kraut.

Bear Family has been raising the bar since 1975. It began with the release of “Going Back To Dixie.” The double album collected 36 songs by bluegrass guitarist Bill Clifton recorded in 1963.

Forty-eight years later, Bear Family is still digging into the music that helped define America. Bear Family has repeatedly affirmed that there is no other label like Bear Family. In 2003, the Los Angeles Times said in a profile of the label’s founder that Bear Family’s box sets are “the Rolls Royce of recordings – extensive collections, great sound quality, often rare, breathtaking cover photos and beautifully illustrated booklets that outline an artist’s career in loving detail. Some artists would be more flattered to have their own Bear Family box set than a Grammy.”

In 2011, Bear Family released “The Bristol Sessions – The Big Bang Of Country Music,” a five-disc, 124-track boxset that collected Ralph Peer’s recording sessions in July and August 1927 in Tennessee. These recording sessions are considered the key to the explicit recognition of country music as a genre. British MOJO magazine predicted in its review that the box set was “sure to guarantee a nomination at the next Grammy Awards.” And indeed, it was nominated for it.

No wonder the New York Times wrote in 1999 about “a small German label [that] dares to think big.”

Bear Family is regularly recognized for its conscientiousness and knowledge. The reviews and Grammy nominations are complemented by multiple awards from America’s ‘Association For Recorded Sound Collections,’ including for “best research in the field of recorded general music.” America’s ‘Country Music Association’ honoured Bear Family for its “contribution to the preservation of country music.”

Bear Family Records’ online music store features CDs, records (more than 40,000 products) by more than 15,000 artists.

www.bear-family.com

About Grolloo Radio 

Grolloo Radio has been around since May 1, 2020 and was founded partly under the inspired leadership of Johan Derksen, a resident of Grolloo, the Dutch Blues Capital. Derksen has stepped down in recent months, due to his daily TV work. Currently the Grolloo Radio team consists of Gian Mandas, Wim Filemon and Peter Schavemaker.

The radio station’s focus is on genres such as blues, americana, soul and pop. A unique combination in radio land, with radio stations opting for middle of the road music and format radio.

On Thursday and Saturday nights, the program So Many Roads is broadcast, presented by Peter Schavemaker. With his love for music, Peter takes listeners on a voyage of discovery through the world of Blues, Country, (Dutch) Pop and Americana. The title of the program So Many Roads is a reference to a song from the legendary LP “Groeten uit Grollo” by Cuby + Blizzards released in 1967. So Many Roads can be heard every Thursday from 10 p.m. – 11 p.m. on Grolloo Radio. The repeat is also on Saturday from 10 p.m. – 11 p.m.

www.grollooradio.nl